Menu

Dziennik Dawida W.

Wolność, Równość, Transparencja, LGBT, Media

Z neoliberalizmem nie ma demokracji, godności i praw człowieka, jest drogą donikąd

dwiktor73
Od lat elity polityczne uważają model państwa dobrobytu dla wszystkich obywateli i obywatelek jako złą wizję, która uniemożliwia budowę demokratycznego państwa. Nazywają ten model zagrożeniem. Te same elity, które traktują społeczeństwo wyłącznie jako podatników i - co cztery lata - jako ludzi mających na nich głosować, tworzą antyspołeczne i antydemokratyczne regulacje prawne uderzające w całe społeczeństwo. Starają się przekonać, że organizacje pozarządowe i wielki biznes są w stanie zastąpić instytucje państwowe. Wykorzystują określenie "społeczeństwo obywatelskie" do realizacji swoich interesów oraz interesów swoich sponsorów. Elity narzuciły drogę cięć socjalnych, umów śmieciowych, dzikiej prywatyzacji, zamykania szkół, przedszkoli i żłobków. Doprowadziły do masowych eksmisji na bruk. Postawiły banki oraz korporacje ponad prawem, stawiając te organizacje jako ważniejsze od społeczeństwa.
 
Politycy oczekują teraz, iż to obywatele i obywatelki będą ponosić konsekwencje neoliberalnej polityki, której celem jest wyłącznie maksymalizacja zysków nielicznych poprzez różnego rodzaju przywileje dla elit.
Ostatnie lata były latami katastrofalnego wzrostu nierówności społecznych, które towarzyszyły neoliberalnemu modelowi państwa. Dzisiaj, kiedy spojrzymy na walkę "opozycji" i obozu rządzącego, tak naprawdę widzimy walkę konserwatywnych neoliberałów z konserwatywnymi neoliberałami. Obydwa obozy są równie antydemokratyczne jak PiS oraz episkopat. Neoliberałowie nie walczą o żadną demokrację i swobody, które za rządów PO były deptane. Neoliberałowie walczą jedynie o stołki, o własny interes próbując wykorzystać niezadowolenie społeczeństwa, aby realizować własne egoistyczne cele. Jest prawdą to, że obóz rządzący niszczy Polskę, jednak przejście na drugą stronę - do obozu neoliberalnej "opozycji" - jest drogą donikąd. To nie jest żadne wyjście tylko zamknięcie błędnego koła, które będzie się dalej kręcić.
 
Obóz rządzący niszczy nasz kraj, swobody obywatelskie i depcze prawa człowieka, jednak czy jest to jedyny rząd, który tak robi? Otóż nie. Poprzednia ekipa rządząca (koalicja PO-PSL) również deptała swobody obywatelskie i blokowała regulacje prawne, które przyczyniłyby się do wzmocnienia praw człowieka w Polsce. Walka o prawa człowieka i swobody obywatelskie idzie w parze z walką o lepszą przyszłość dla całego społeczeństwa. Tak jak wolność decydowania o sobie jest podstawowym prawem człowieka, tak również wolność od biedy jest podstawowym prawem człowieka.
 
Ucisk ekonomiczny, którego ofiarami jest większość społeczeństwa, musi zostać zakończony. Nie jest możliwa likwidacja ekonomicznego ucisku społeczeństwa bez odejścia od neoliberalnego modelu państwa. Godna i równa płaca dla kobiet i mężczyzn jest podstawą. Państwo musi wykorzystywać środki publiczne na rozwój edukacji, opieki i służby zdrowia, na pomoc dla społeczeństwa. Państwo musi zadbać o to, aby każdy człowiek mógł żyć bez obaw o to, co będzie jutro.
 
Mamy prawo żądać. Mamy prawo działać. Musimy żądać i musimy działać. Neoliberalny model państwa jest w interesie samych elit, zarówno politycznych jak i finansowych. Interes ten jest realizowany kosztem nas wszystkich, całego społeczeństwa. Jeśli chcemy żyć godnie musimy wyzwolić się od podporządkowania naszego życia elitom politycznym i finansowym.

© Dziennik Dawida W.
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci