Menu

Dziennik Dawida W.

Wolność, Równość, Transparencja, LGBT, Media

Młodzi dla Lewicy

dwiktor73

Niedawno wystartowała nowa inicjatywa na lewicy. Inicjatywa tworzona jest przez nowych ludzi, którzy nie należeli do żadnej partii. Tą inicjatywą są Młodzi dla Lewicy, a jej celem jest odbudowa polskiej lewicy i promowanie lewicowych idei wśród społeczeństwa.

ML

Młodzi dla Lewicy mogą być prawdziwą przyszłością dla polskiej lewicy. Widzimy obecną sytuację lewicy, którą można ująć jednym słowem - katastrofa. Dlatego właśnie zawiązała się inicjatywa Młodzi dla Lewicy. Pora na odbudową lewicy w Polsce i aktywizację młodych. Bo to właśnie ludzie młodzi są przyszłością lewicy i Polski.

Młodzi dla Lewicy pragną społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, świeckiego i nowoczesnego państwa. Pragną przejrzystości, równości, wolności oraz postępu. Tylko państwo postępu i świeckości może zagwarantować równość oraz wolność, a także silną gospodarkę. Ważna jest także integracja europejska oraz wejście do strefy euro. Integracja europejska oraz wspólna waluta mogą pomóc państwom w zwalczaniu poważnych problemów, zarówno gospodarczych jak i politycznych.

Inicjatywa ma także plany listy młodej lewicy, czyli listy wyborczej w wyborach parlamentarnych. Na liście znaleźć by się miały osoby niezrzeszone oraz członkowie różnych organizacji, ruchów i stowarzyszeń lewicowych, a także członkowie społeczności LBGT. Pora na świeżość w polskiej polityce.

Młodzi dla Lewicy mają także cel promowania wśród społeczeństwa takich wartości jak wolność, równość, tolerancja, postęp, zaufanie, świeckość, przejrzystość. Każdy człowiek jest równy każdemu człowiekowi, bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną, pochodzenie. Chcemy budowy społeczeństwa otwartego, w którym obywatelki i obywatele mogliby żyć obok siebie.

To jest częściowy opis Młodych dla Lewicy. Każdy kto chce wspomóc MDL może to zrobić. Można pomagać na wiele sposobów, w szczególności angażując się.

Odbudowa lewicy, nowoczesne państwo, otwarte społeczeństwo - To jest możliwe!

Młodzi dla Lewicy na Facebooku

© Dziennik Dawida W.
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci